De stichting

De not-for-profit stichting OpenWijs.nl heeft tot doel:

iedereen, altijd en overal, toegang te verlenen tot goed en betaalbaar onderwijs.

Essentieel in een kenniseconomie. De systemen en concepten die we daarvoor inzetten zijn ook perfect voor kennisdeling.

De stichting is geinspireerd door het concept van OLPC en wil dit toepassen in leersituaties in met name de non-profit markt (onderwijs, zorg, overheid en sociale zekerheid). Download hier onze flyer om een overzicht te krijgen.

Het concept gaat over eerlijk, duurzaam, multicultureel, digitaal en open onderwijs:

  • open onderwijs: toegankelijk voor iedereen, gebruik makend van open innovations (open hardware, software, content, internet etc)
  • digitaal onderwijs: flexibel (leren waar en wanneer het jou uitkomt, in jouw tempo, alleen dat wat je nodig hebt) en multimediaal
  • de kennis eerlijk verdelen over iedereen, alle landen, de zwakkeren helpen
  • een duurzaam product, vrijwel gifvrij, makkelijk te repareren, robuust gebouwd, volledig recyclebaar
  • multicultureel: kennismaken met en leren van elkaars cultuur, wereldburgers worden die elkaar respecteren

De stichting is geen onderdeel van OLPC NL (OLPC Nederland, OLPC Netherlands, de grassroots group) maar de mensen in de stichting zijn wel “lid” van OLPC NL.