Missie en visie

Missie

De stichting heeft ten doel:
Het realiseren van goed, betaalbaar, elektronisch en open onderwijs, gebaseerd op een eerlijk, duurzaam en multicultureel onderwijsconcept
(en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords).

Visie

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door
1.Promotie van het eerlijke, duurzame, multiculturele en open onderwijsconcept
2.Het opzetten en uitvoeren van projecten met dit onderwijsconcept
3.Het bevorderen van de ontwikkeling en het gebruik binnen leersituaties van open innovations:

  • open standaarden
  • open source software
  • open content
  • open internet
  • open hardware

4.Het stimuleren van ICT en internet gebruik om nationale en internationale multiculturele communicatie en begripsvorming tot stand te brengen