Bedrijven en Bedrijfsleven

Onterecht beschuldigd van verzekeringsfraude? Laat dan je CIS-registratie verwijderen 

maandag, 11-3-2019  

Wanneer je verzekeringsfraude pleegt, kom je op een zwarte lijst van verzekeraars te staan. Deze lijst, het Extern Verwijzingsregister van de stichting CIS, dient ervoor om andere verzekeraars te waarschuwen voor verzekerden die niet te vertrouwen zijn. Wanneer je geregistreerd staat op die lijst, dan weten andere verzekeraars dus dat jij verzekeringsfraude hebt gepleegd bij een van je verzekeraars. Wanneer je meer schade claimt dan je daadwerkelijk recht op hebt, kom je al in aanmerking voor zo’n registratie. Ook wanneer je doet alsof je schade geleden hebt terwijl dat eigenlijk helemaal niet het geval is, kun je een registratie krijgen. Het opzettelijk veroorzaken van schade of het voorliegen van de verzekeraar om een schadeclaim te kunnen doen, vallen allebei ook onder verzekeringsfraude. Er zijn dus verschillende redenen waarom een verzekeraar je kan betichten van verzekeringsfraude. Is de verzekeraar ervan overtuigd dat je niet helemaal eerlijk bent geweest, kan hij dus besluiten om je op de zwarte lijst te plaatsen. Wanneer dit echter volgens jou niet terecht is, kun je je CIS-registratie verwijderen. Hiervoor heb je wel een goede advocaat nodig die alles weet van verzekeringsrecht. Laat dan ook je CIS-registratie verwijderen met de hulp van Advocatenkantoor Phea. 

Advocatenkantoor Phea helpt je je CIS-registratie verwijderen 

Als je er dus van overtuigd bent dat je ten onrechte geregistreerd bent in het Extern Verwijzingsregister van de stichting CIS, dan kun je je CIS-registratie verwijderen. Een verzekeraar mag namelijk niet zomaar een verzekerde op deze lijst plaatsen. Er moet namelijk voldoende bewijs zijn dat jij ook daadwerkelijk hebt geprobeerd om de boel te bedriegen. De verzekeraar moet bijvoorbeeld voldoende onderzoek hebben gedaan. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een verzekerde het schadeformulier per ongeluk verkeerd invult. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de verzekerde bepaalde termen niet begrijpt. In zulke gevallen is er dus geen sprake van opzet, maar gaat het hier waarschijnlijk om een misverstand. Daarom is het dus belangrijk dat de verzekeraar eerst voldoende onderzoek doet naar de claim. Wanneer de verzekeraar niet kan bewijzen dat de verzekerde ook daadwerkelijk verzekeringsfraude gepleegd heeft, dan mag de registratie in het Extern Verwijzingsregister van de stichting CIS niet plaatsvinden. Is dit toch gebeurd, dan kun je dit samen met een goede advocaat aanvechten en je CIS-registratie verwijderen. Wanneer er echter wel voldoende bewijs is voor het plegen van verzekeringsfraude, dan zijn er alsnog redenen waarom een verzekeraar jouw persoonlijke gegevens niet op de zwarte lijst mag zetten. Het registreren van een verzekerde in het Extern Verwijzingsregister van de stichting CIS heeft namelijk vervelende gevolgen voor de verzekerde. Zo zal de verzekerde in de meeste gevallen geen verzekering meer af kunnen sluiten, of enkel tegen torenhoge premies en slechte voorwaarden. Wanneer deze negatieve gevolgen zwaarder wegen dan het belang van de registratie, kan de registratie dus ook geweigerd worden. Sta je dus wel geregistreerd, maar heeft de verzekeraar onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen of heeft de verzekeraar deze gevolgen niet voldoende in acht genomen, kun je dus ook je CIS-registratie verwijderen. Schakel in zulke gevallen de hulp in van Advocatenkantoor Phea, specialist op het gebied van verzekeringsrecht. Je kunt hun hulp echter ook inschakelen voor: 

  • Contractenrecht 
  • Aansprakelijkheidsrecht 
  • Huurrecht 
  • Consumentenrecht 
  • Incasso- en beslagrecht 
  • Strafrecht 

Neem vrijblijvend contact op 

Ben jij ervan overtuigd dat je ten onrechte geregistreerd staat in het Extern Verwijzingsregister van de stichting CIS, laat dan je CIS-registratie verwijderen met de hulp van een goede advocaat. Advocatenkantoor Phea is de specialist op het gebied van verzekeringsrecht en heeft talloze cliënten geholpen met hun CIS-registratie verwijderen. Kijk voor meer informatie op advocatenkantoorphea.nl of neem contact op.


Comments are closed.