Nieuws

Strafbeschikking verzet instellen met een kundige advocaat

woensdag, 21-1-2015  

Wilt strafbeschikking verzet instellen met de hulp van een advocaat die van wanten weet? Dan bent u bij ons op het juiste adres. Het komt in Nederland vaak voor dat u een strafbeschikking krijgt zonder dat daar een rechter aan te pas is gekomen. Het gaat in deze gevallen om straffen tot zes jaar gevangenisstraf en alles daar tussenin. Boetes, ontzeggingen en taakstraffen vallen allemaal onder dergelijke strafbeschikkingen. Deze straffen worden dan bepaald door de officier van justitie. Als u het niet eens bent met de straf die is opgelegd omdat u vindt dat de straf te zwaar of onterecht is, dan kunt u binnen twee weken gebruik maken van het recht om strafbeschikking verzet in te stellen. Strafbeschikking verzet instellen doet u altijd met een advocaat. U heeft in Nederland recht op juridische bijstand. Ook als u de kosten voor een advocaat niet zelf kunt betalen, wordt u een advocaat toegewezen. Deze wordt dan door de staat betaald. Een dergelijke advocaat wordt pro deo genoemd. Vaak is het zo dat u nog wel wat administratieve kosten moet betalen voor deze advocaat maar dat zijn vrij betaalbare bedragen. Wij vinden het heel erg belangrijk om een goede service te leveren aan onze cliënten. Het eerste gesprek dat wij met onze klanten zullen voeren is altijd vrijblijvend en u hoeft dus geen geld te betalen om dit gesprek te voeren. Niet alleen zullen wij in dit eerste gesprek uw situatie in kaart proberen te brengen, ook dient het gesprek ter kennismaking. Onze ervaring leert dat een goede en open communicatie heel belangrijk is om een succesvol strafbeschikking verzet in te stellen. In een eerste gesprek kan al veel worden opgemaakt over de kansen van uw verzet. Wij zullen altijd eerlijk en realistisch tegen u zijn over onze verwachtingen. Als wij denken dat u goede kansen heeft om te worden vrijgesproken of strafvermindering te krijgen, dan zullen wij dat u laten weten. Als wij denken dat uw zaak geen kans van slagen heeft, dan zullen wij hier ook geen doekjes om winden. Bij ons kunt u rekenen op:

  • kundige advocaten
  • binnen 24 uur in contact
  • advies op maat
  • vrijblijvend eerste gesprek
  • scherpe prijzen (ook pro deo)

Strafbeschikking verzet: volledigheid van zaken

De advocaat die u bij zal staan in uw strafbeschikking verzet zal altijd volledig op de hoogte moeten zijn van uw verhaal. Hij zal alle informatie tot zijn beschikking moeten hebben om een goed strafbeschikking verzet in te stellen. Daarom moet u er voor zorgen dat u alle informatie en het bewijsmateriaal voor handen ook overdraagt aan de advocaat. U kunt er bij ons op rekenen dat alle informatie die u ons toe doet komen strikt vertrouwelijk is. Kijk voor deze regels onder het kopje ‘privacy’. Het eerste contact dat u met ons legt zal gaan middels het contactformulier dat u eenvoudig online kunt vinden. Wij vragen u hier om een aantal persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres en telefoonnummer. Ook vragen wij u om in dit formulier alvast aan te geven om voor soort zaak het gaat. Op basis van het formulier zullen wij contact met u opnemen. Dit gebeurt altijd binnen 24 uur zoals wij op ons website ook al vermelden. Dat is een regel die wij hanteren omdat het bij strafbeschikking verzet altijd belangrijk is dat er snel gehandeld wordt. U heeft namelijk uw strafbeschikking precies twee weken de tijd om het verzet in te stellen. Lang moeten wachten op een advocaat is dan ook niet iets waar u op zit te wachten. U bent bij ons op het juiste adres als u een kundige advocaat zoekt die samen met u het strafbeschikking verzet in kan stellen. Wij hebben ruime ervaring en u kunt recensies van onze cliënten tevens online bekijken.

Stafbeschikking verzet; mogelijke uitkomsten

Wat zijn de mogelijke uitkomsten van een strafbeschikking verzet? Zoals reeds vermeld is het de bedoeling dat wanneer u een strafbeschikking verzet instelt, u ook vrijgesproken wordt. Maar niet in alle gevallen zal uw zaak geseponeerd worden. Er zijn namelijk ook andere opties die wij hier zullen bespreken. Vrijspraak komt soms voor als een rechter besluit dat u onschuldig bent. Hier moet dan helder en betrouwbaar bewijsmateriaal worden aangedragen. Maar het kan ook zo zijn dat u niet wordt vrijgesproken, maar dat u wel een andere straf krijgt opgelegd. Op het moment dat u bijvoorbeeld een boete moest betalen van 500 euro, dan kan het zijn dat de rechter besluit om deze boete te halveren. Als de rechter of officier van justitie besluit om u een ander straf te geven, dan zal de zaak langer duren. U krijgt het vonnis altijd schriftelijk opgestuurd. In een brief zult u dan lezen wat de uitkomst is. U kunt ook tegen deze uitkomst in verzet treden. Wij zullen u altijd adviseren over het strafbeschikking verzet na uitkomst. U kunt meerdere keren verzet instellen maar niet eindeloos. In sommige gevallen kunnen wij als ervaringsdeskundige wel zeggen wat onze verwachting is bij het opnieuw instellen van een verzet. Aangezien het allemaal veel tijd en geld kost, raden wij bij vermindering van straf meestal aan om niet opnieuw een verzet in te stellen. Natuurlijk is de beslissing uiteindelijk aan de cliënt, want deze bepaalt zelf wat hij doet. Mocht u nu meer willen weten over strafbeschikking verzet dan kunt u altijd vragen aan ons stellen en dan zullen wij deze vragen zo goed mogelijk voor u proberen te beantwoorden. Heldere en duidelijke taal vinden wij heel erg belangrijk!


Comments are closed.